Advies verordeningen Wmo en Jeugd 2017

De Participatieraad Wmo en Jeugd denkt aan de voorkant van het proces, in coöperatieve samenwerking met de beleidsambtenaren, mee over de inhoud van de nieuwe verordeningen WMO en Jeugdhulp 2017 en heeft een advies uitgebracht aan het College.

Wij vinden belangrijk dat:
• er een richtinggevend kader van gebruikelijke zorg is zodat er een referentiekader is waarmee medewerkers STIB objectief kunnen vaststellen wat gebruikelijk is. Een passend voorbeeld zijn de CIZ definities;
• het PGB een gelijkwaardige keuze is ten opzichte van Zorg in Natura;
• er geen limiet op PGB tarieven en omvang is bij inkoop door budgethouder, uiteraard binnen het toegekende budget. En tevens weer een verantwoordingsvrij bedrag wordt ingevoerd om de kosten van het beheren van een PGB enigszins te compenseren;
• vroeg in het traject cliëntondersteuning wordt aangeboden, zodat de zorgvraag al vóór het keukentafelgesprek inzichtelijk is;
• de eigen bijdrage wordt afgeschaft voor minima en gemaximeerd voor de andere doelgroepen waarbij het eigen vermogen niet in de berekening wordt meegenomen;
• burgers betrokken worden bij beleid én uitvoering.

In het advies en de bijlage vindt u onze reactie per onderdeel van de verordening.

Dit bericht is geplaatst in Adviezen, Wmo-raad met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.