Jaarverslag 2017

Drie jaar is de Participatieraad WMO en Jeugdhulp bezig met de advisering van het College rond de effecten van de transitie van de zorg van AWBZ naar gemeente. Ook in 2017 heeft dat een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen opgeleverd.

Adviezen over de Eigen bijdragen, de verordeningen en Schuldenproblematiek. Ten aanzien van de eigen bijdragen heeft de overheid inmiddels nieuwe regelgeving ingesteld om stapeling en hoogte van de bijdragen te beperken. Op het gebied van Schuldenproblematiek, nummer 1 in het rijtje van problemen in onze gemeente, worden nu stappen gezet door de gemeente om eerder schulden of escalatie van die schulden bij burgers te voorkomen. Een goede ontwikkeling!

De Participatieraad heeft, soms in samenwerking met het Netwerk adviesraden sociaal domein Rivierenland, een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waaronder de onderwerpen “Grenzen aan vrijwilligerswerk”,  “Hulp bij schulden” en “Arbeidsparticipatie”.

De participatieraad bestaat op 31 december 2017 uit zes leden en drie nieuwe aspirant-leden. Op 20 december heeft onze voorzitter, Liesbeth Geluk, na 4 jaar intensieve betrokkenheid afscheid van ons genomen. Zij is onlangs verhuist naar een andere gemeente. Kees Aben zal haar opvolgen.

Wethouder Annie Benschop neemt afscheid van onze voorzitter Liesbeth Geluk

 

Daarnaast is Ellen van Niekerk na een half jaar aspirant-lid geweest te zijn, geïnstalleerd als volwaardig lid van de participatieraad.

Wethouder Annie Benschop installeert Ellen van Niekerk als lid van de Participatieraad

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer mensen met kennis van het sociaal domein die zich willen inzetten. Bekijk onze vacature.

Komende jaren gaat het accent van de onderwerpen verschuiven van transitie van zorg naar de transformatie van de zorg; van financiering, inrichting en aansturing van organisaties naar hoe professionals hun werk doen.  Zorg die meer moet uitgaan van de vraag van de client in plaats van het aanbod, meer denken over wat het resultaat van die geboden zorg is, en de terugtrekkende overheid in relatie tot onze steeds ouder wordende inwoners. Dat vraagt een andere aanpak van de gemeente en de zorgverleners, een andere attitude van de bewoners in onze gemeente, maar ook een veranderde rol van de Participatieraad. In 2018  beraden wij ons hoe wij daar het beste invulling aan kunnen geven.
Ons uitgangspunt blijft hierbij: vanuit een onafhankelijke positie onderzoeken wat de resultaten van het gemeentelijk beleid zijn voor onze bewoners in de gemeente Buren!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Dit bericht is geplaatst in Jaarverslag, Wmo-raad met de tags , . Bookmark de permalink.