Links

 

In 2015 is er veel veranderd op het gebied van Zorg en Welzijn.
De volgende links geven veel informatie over de veranderingen, de huidige stand van zaken en waar en van wie u ondersteuning kunt krijgen.
Voor zorgvragers, mantelzorgers, pgb-houders en andere belanghebbenden in het Sociale domein.

  • Gemeente Buren : voor het WMO loket van de gemeente en het gebiedsteam Stib , zij geven informatie, advies, hulp, ondersteuning en voorzieningen bij zorg en welzijn in de gemeente Buren.
  • Iederin : Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • Hoeverandertmijnzorg : Hoe verandert mijn zorg in 2015 voor jeugd en volwassenen.
  • Mezzo : Landelijke vereniging  voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg.
  • Per Saldo : Belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.
  • Rivierenlandkanmeer : Website van de tien samenwerkende gemeenten in Rivierenland op het sociale domein.
  • VNG : Informatie van de Verenging van Nederlandse gemeenten
  • VWS : Informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland