Advies verordeningen Wmo en Jeugd 2017

De Participatieraad Wmo en Jeugd denkt aan de voorkant van het proces, in coöperatieve samenwerking met de beleidsambtenaren, mee over de inhoud van de nieuwe verordeningen WMO en Jeugdhulp 2017 en heeft een advies uitgebracht aan het College.

Wij vinden belangrijk dat:
• er een richtinggevend kader van gebruikelijke zorg is zodat er een referentiekader is waarmee medewerkers STIB objectief kunnen vaststellen wat gebruikelijk is. Een passend voorbeeld zijn de CIZ definities; Lees verder

Geplaatst in Adviezen, Wmo-raad | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Advies verordeningen Wmo en Jeugd 2017

Ongevraagd advies Eigen Bijdrage Wmo

De participatieraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan het College van de gemeente Buren waarin zij adviseert om:

1.​Het bijdragen beleid voor kwetsbare groepen te verlagen of af te schaffen.

2.​Eigen bijdragen te berekenen op basis van daadwerkelijk geleverde uren, i.p.v. op een ‘product’.

Lees verder…

Geplaatst in Adviezen, Nieuws | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ongevraagd advies Eigen Bijdrage Wmo

Activiteiten van de Participatieraad Wmo en Jeugdzorg gemeente Buren 2016

Het jaar 2016 was een druk jaar voor de Participatieraad Buren. De resultaten, effecten en de gevolgen voor de burgers van de transitie waren belangrijke aandachtspunten voor onze raad. Dat leverde een groot aantal ongevraagde adviezen op voor het College van Buren. Deze adviezen, en de reactie hierop van het College, zijn terug te vinden op onze website.

Daarnaast deden wij veel aan kennisontwikkeling en aan het ophalen van ervaringen van burgers door het bijwonen van bijeenkomsten en het organiseren van themaochtenden?!. Enkele themabijeenkomsten organiseerden wij in samenwerking met het netwerk Wmo-raden regio Rivierenland. Dit is een  samenwerkingsverband tussen  de Wmoraden/Participatieraad van de 10 gemeenten in Rivierenland.

Binnen de Participatieraad zijn ingaande 2016 de inhoudelijke taken  over twee taakgroepen verdeeld (Zorg en Welzijn / Wonen en Vervoer). Door deze specialisatie wordt het voor onze leden  makkelijker om de ontwikkelingen op een bepaald gebied te kunnen volgen. Deze werkwijze is ons goed bevallen en daarmee gaan we in 2017 door.

De raad mag uit 13 leden bestaan, maar heeft momenteel slechts 7 leden en 1 aspirant-lid.
Door het rooster van aftreden ontstaan in 2017 ook vacatures voor Voorzitter en Secretaris; we zijn dus continue op zoek naar nieuwe leden die onze Participatieraad willen versterken!

Onze activiteiten in 2016:

Adviezen 2016

06-12   Ongevraagd advies PGB beleid

06-12   Ongevraagd advies Basismobiliteit

06-12   Ongevraagd advies Pleegzorg

28-11   Advies Beleidsplan 2017-2020

03-10   Ongevraagd advies Huishoudelijke hulp n.a.v. uitspraak CvB

16-06   Ongevraagd advies Huishoudelijk hulp

21-03   Ongevraagd advies Kortdurend verblijf

Thema’s regulier overleg

15-01   Nieuwjaarsbijeenkomst. In gesprek met Welzijn Rivierstroom.

17-02   P-raad over Burgerparticipatie in Rivierenland. Introductie Joke Stoffelen van Zorgbelang i.a.v. voorzitter regionaal netwerk.

20-04   P-raad in gesprek met Simon de Kam (dominee te Maurik), Jan van Teeuw (directeur Eben Haezer) en Renee van Kleef (teamleider Pro Persona)

15-06   P-raad in gesprek met beleid, STIB, Welzijn Rivierstroom en Mantelpunt over Zelfstandig Wonen

17-08   P-raad over kwartaalrapportage STIB en s.v.z. Huishoudelijke hulp.

21-10   P-raad in gesprek over PGB. Presentatie door Per Saldo

21-12   P-raad evalueert zichzelf.

Deelname aan groot aantal commissies/ bijeenkomsten :

w.o. innovatiecommissie, leefbaarheid, mantelzorg dag, sessies over Huishoudelijke hulp, basismobiliteit, Inkoop, specialistische zorg, GGD, Netwerk Dementie, schulphulpverlening, Netwerk bijeenkomsten, etc., teveel om op te noemen.

Communicatie
Via website, twitter (266 volgers) en facebook hebben wij in 2016 geïnteresseerden en belanghebbenden geïnformeerd over onze adviezen en hebben interessant nieuws over het sociaal domein gedeeld. Wij worden hierbij ondersteund door een vrijwilliger buiten de raad.

Samenwerking met Regio Wmoraden
Door de regionale samenwerking en inkoop van gemeenten, werken ook de Wmoraden/participatieraden steeds meer samen. Adviezen worden steeds vaker regionaal voorbereid en lokaal aangevuld en aangeboden aan de colleges. Daarnaast wordt ook de kennisuitwisseling in Netwerk verband georganiseerd, zoals een grote thema-avond in november met ruim 90 deelnemers over dagbesteding, jeugd en vergrijzing.

Geplaatst in Jaarverslag, Wmo-raad | Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten van de Participatieraad Wmo en Jeugdzorg gemeente Buren 2016

Ongevraagde adviezen PGB-beleid, Basismobiliteit en Pleegzorg

In het netwerk van Wmoraden/adviesraden Sociaal Domein regio Rivierenland is een drietal adviezen voorbereid die de Participatieraad Wmo en Jeugdhulp Buren heeft ingebracht als ongevraagd advies bij het College van de gemeente Buren. Lees verder

Geplaatst in Adviezen | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ongevraagde adviezen PGB-beleid, Basismobiliteit en Pleegzorg