Wat is Wmo en Jeugdhulp?

Wat is Wmo en Jeugdhulp?
Wmo is de afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet bestaat sinds 2007 en is sinds 1 januari 2015 uitgebreid met meer taken voor de gemeente en meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger. Daarbij is ook  de jeugdhulp toegevoegd.
Het doel van deze wetten is: meedoen. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms lukt dat niet. Dit kan komen door ouderdom, een handicap of een psychisch probleem. En ook de omgeving kan problemen opleveren: te weinig fysieke en/of sociale toegankelijkheid, te weinig sociale samenhang. Als meedoen niet lukt, zijn er meerdere oplossingen. Hulp vragen aan anderen, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Of gebruik maken van oplossingen die er in de omgeving al bestaan, zoals een klussendienst, tafeltje-dekje, ontmoetingsplaatsen of ouderenadviseurs.

Hoe werkt het?
Het oplossen van het probleem is in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid. Maar ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid. Zij denkt mee over de oplossing als iemand het niet of niet helemaal zelf redt.

vws

 

De gemeente ondersteunt mensen die dat nodig hebben met bijvoorbeeld: hulp bij het opvoeden, hulp bij het huishouden, een rolstoel of dagbesteding. De burger probeert eerst zelf het probleem op te lossen. Eventueel met steun van andere burgers, verenigingen of organisaties. Pas als laatste springt de gemeente in met hulp of een hulpmiddel. De gemeente ondersteunt ook de vrijwilligers en mantelzorgers die het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Voor meer informatie kijk op de website van gemeente Buren (klik hier) of van het gebiedsteam Stib (klik hier).
Op deze pagina (klik hier) vindt u links met meer achtergrondinformatie.

 

 

 

De gemeente moet volgens de wet negen taken uitvoeren. Deze taken worden prestatievelden genoemd. Op ieder prestatieveld moet de gemeente beleid voeren. De Participatieraad adviseert de gemeente, gevraagd of ongevraagd,  op dit gebied.

De negen prestatievelden zijn:

  1. De leefbaarheid van de gemeente vergroten;
  2. Jongeren en ouders ondersteunen bij opgroeien en opvoeden;
  3. Informatie en advies geven;
  4. Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;
  5. Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen;
  6. Voorzieningen bieden voor mensen met een beperking;
  7. Opvang voor mensen met problemen;
  8. Openbare geestelijke gezondheidszorg;
  9. Zorg voor mensen met een verslaving of dakloos zijn.