Participatieraad

De gemeente Buren heeft een Participatieraad Wmo & Jeugdhulp, voorheen de Wmo-raad,  voor de beleidsterreinen Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Deze Participatieraad heeft de taak om het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid rondom wonen, welzijn, zorg en participatie. De raad bestaat uit inwoners van de gemeente Buren en heeft een onafhankelijk voorzitter. Advisering vindt plaats vanuit het perspectief van inwoners uit de gemeente, waaronder cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Voor meer informatie over de leden van de Participatieraad klikt u hier of rechts in het menu op ‘Leden’.