Leden

Leden van de Participatieraad Wmo & Jeugdhulp Buren
Naam: Kees Aben (voorzitter)
Geboortejaar: 1960
Woonplaats: Buren
Opleiding: Bedrijfskunde met als specialisatie kledingproductie. Gestudeerd aan de HTS “Mr. Koetsier” in Amsterdam
Werkervaring: Tot mijn 42 ste heb ik diverse directiefuncties vervuld in de confectiebranche. Na mijn 42 ste heb ik gekozen voor een andere richting in mijn carrière. Zo ben ik 5 jaar vestigingsdirecteur geweest van een Sociale Werkplaats en daarna 4 jaar directeur van een school voor Zeer Moeilijk Lerenden. (SO en VSO). Op dit moment werk ik gemiddeld 3 dagen per week als financieel levenscoach voor mensen die nadenken over hun (financiële) toekomst.
Vrijwilligerswerk: Daarnaast doe ik vrij veel vrijwilligerswerk. Ik ben lid en secretaris van de Participatieraad WMO en Jeugdzorg Buren. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, de gemeente op alle beleidsterreinen m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van Mozaïek Welzijnsdiensten. Daarnaast ben ik jongeren coach voor @coachenjij; schuldhulpmaatje voor de gelijknamige stichting, ben ik maatje van een eenzame man, help ik iemand met een verstandelijke beperking met het leren werken met een tablet.
Motivatie: Ik zie mijzelf als gedreven, mensgericht, zakelijk, analytisch.
Naam:  Bertha van der Garde (penningmeester)
Geboortejaar: 1956
Woonplaats: Maurik sinds 1979
Opleiding: HBO Secretarieel
Werkervaring: Werkzaam geweest bij grote zorginstelling binnen Regio Rivierenland. Momenteel zonder baan.
Vrijwilligerswerk: Voorheen bij De Valentijn en kerkelijk werk.
Motivatie: Vanuit mijn achtergrond in de zorg een bijdrage leveren aan een goede uitvoering van de WMO.
Naam:  Pascal Balijon
Geboortejaar:
Woonplaats:
Opleiding:
Werkervaring:
Motivatie:
 Naam: Fred van Loon
Geboortejaar: 1949
Woonplaats: Lienden sinds 1980
Opleiding: Nederlandse Taal en Letteren, Pedagogiek en Special Needs
Werkervaring: Diverse managementfuncties in het onderwijs en voorzitter van samenwerkingsverbanden ( wsns).
Vrijwilligerswerk: Lid van signaleringsgroep Lienden en vrijwilliger ( kok) in het Kulturhus te Lienden
Motivatie: Ik heb me altijd sterk gemaakt voor “minder begaafden” in de samenleving. Op dit moment wordt de maatschappij overspoelt met keuzes maken en doelen halen, maar een grote groep mensen kan dit niet meer zelfstandig of overziet de consequenties van keuzes niet meer, Voor hen wil ik meedenken om het leven aangenamer te maken of te vereenvoudigen. Ons huidig systeem denken is een bedreiging voor veel mensen. Niet het systeem is belangrijk: de mens is belangrijk.
Naam: Ellen van Niekerk
Geboortejaar:
Woonplaats:
Opleiding:
Werkervaring:
Vrijwilligerswerk:
Motivatie:
Naam: Gerda Rijksen (aspirantlid)
Geboortejaar:
Woonplaats:
Opleiding:
Werkervaring:
Vrijwilligerswerk:
Motivatie:
Naam: Joris Maier (aspirant lid)
Geboortejaar:  1985
Woonplaats: Lienden
Opleiding: HBO Sport, Gezondheid en Management (SGM) aan Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Werkervaring: Buurtsportcoach coördinator gemeente Neder-Betuwe. B-Fit coach gemeente Buren en Neder-Betuwe. Schoolsportcoach gemeente Buren. Lokaal aanspreekpunt en intermediair Jeugdsportfonds gemeente Buren en Neder-Betuwe. Lid van preventieteam gemeente Neder-Betuwe.
Vrijwilligerswerk: Bestuurslid en loper Roparunteam 30 gemeente Buren
Motivatie: Wil graag signalen delen en ervaring met de juiste mensen op de juiste plaats delen en zo mijn bijdrage leveren aan een gelukkiger en gezonder gemeente Buren.
 Naam:  Wim den Boer (aspirantlid)
Geboortejaar:
Woonplaats:
Opleiding:
Werkervaring:
Vrijwilligerswerk:
Motivatie:
Leden taakgroep
Naam: Janny van Ewijk
Naam: Corine Helfrich
overige leden
Naam: Irene de Vreede (vice-voorzitter & plaatsvervangend secretaris)
Wij hebben altijd openstaande vacatures. Kijk hier voor mee informatie >