Leden

Leden van de Participatieraad Wmo & Jeugdhulp Buren
Naam: Kees Aben (voorzitter)
Geboortejaar: 1960
Woonplaats: Buren
Opleiding: Bedrijfskunde met als specialisatie kledingproductie. Gestudeerd aan de HTS “Mr. Koetsier” in Amsterdam
Werkervaring: Tot mijn 42 ste heb ik diverse directiefuncties vervuld in de confectiebranche. Na mijn 42 ste heb ik gekozen voor een andere richting in mijn carrière. Zo ben ik 5 jaar vestigingsdirecteur geweest van een Sociale Werkplaats en daarna 4 jaar directeur van een school voor Zeer Moeilijk Lerenden. (SO en VSO). Op dit moment werk ik gemiddeld 3 dagen per week als financieel levenscoach voor mensen die nadenken over hun (financiële) toekomst.
Vrijwilligerswerk: Daarnaast doe ik vrij veel vrijwilligerswerk. Ik ben lid en secretaris van de Participatieraad WMO en Jeugdzorg Buren. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, de gemeente op alle beleidsterreinen m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van Mozaïek Welzijnsdiensten. Daarnaast ben ik jongeren coach voor @coachenjij; schuldhulpmaatje voor de gelijknamige stichting, ben ik maatje van een eenzame man, help ik iemand met een verstandelijke beperking met het leren werken met een tablet.
Motivatie: Ik zie mijzelf als gedreven, mensgericht, zakelijk, analytisch.
Naam:  Pascal Balijon
Geboortejaar:
Woonplaats:
Opleiding:
Werkervaring:
Motivatie:
Naam: Ellen van Niekerk
Geboortejaar:  1964
Woonplaats:  Buren
Opleiding:  GGZ. en  Pedagogisch werker
Werkervaring: Thuiszorg, SWOB, Peuterspeelzaal, kinderopvang
Vrijwilligerswerk: Mantelzorg
Motivatie: Graag wil ik mijn bijdrage leveren bij het vroegtijdig signaleren van de knelpunten in de zorg voor jong en oud.
Naam: Joris Maier (aspirant lid)
Geboortejaar:  1985
Woonplaats: Lienden
Opleiding: HBO Sport, Gezondheid en Management (SGM) aan Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Werkervaring: Buurtsportcoach coördinator gemeente Neder-Betuwe. B-Fit coach gemeente Buren en Neder-Betuwe. Schoolsportcoach gemeente Buren. Lokaal aanspreekpunt en intermediair Jeugdsportfonds gemeente Buren en Neder-Betuwe. Lid van preventieteam gemeente Neder-Betuwe.
Vrijwilligerswerk: Bestuurslid en loper Roparunteam 30 gemeente Buren
Motivatie: Wil graag signalen delen en ervaring met de juiste mensen op de juiste plaats delen en zo mijn bijdrage leveren aan een gelukkiger en gezonder gemeente Buren.
Wij hebben altijd openstaande vacatures. Kijk hier voor mee informatie >